O projekcie

Projekt Gotowi na pracę realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

 

Celem głównym projektu jest przygotowanie w okresie  01.07.2021-31.03.2022.r (do 31.12.2022 w całym proj.) do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu 30 osób z niepełnosprawnościami (60 os. w całym projekcie), przez realizację kompleksowego programu aktywizacji, opartego na indywidualnie opracowanym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

 

Szczególnie zapraszamy:

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi

osoby długotrwale bezrobotne

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, tj.:

  • ETAP I: 01.07.2021 r. – 31.03.2022 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 30;
  • ETAP II: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 30.

 

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie, Powiat: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJRKTU: min. 15 osób z GD w całym projekcie zostanie zatrudnionych (tj. min. 25% beneficjentów ostatecznych projektu) i utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia.

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat projektowy do pobrania tutaj

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: Gotowi na pracę
Dofiannsowanie: 458 843,74
Całkowita wartość:  539 816,74

Script logo